Kategorier
Lystbådehavnen

Initiativ for hindring mod indtrængning af søgræs i Nibe Lystbådehavn

Nibe Havn – Meddelelse om etablering af Tangfang.

Følgende meddelelse bedes optaget i EfS.

Limfjorden. Nibe Bredning. Nibe Lystbådehavn.
I Perioden 13.06.2017 og ca 14 dage frem vil der blive etableret et tangfang fra sønder ydermole til ca 25m vest for indsejlingen til Nibe Lystbådehavn.
Anlægget består af en række pæle forbundet internt med plastnet. Pælenes topkote er +2,0m ( DVR90) og de afmærkes med hvidmalede toppe samt hvide refleksbånd. På den nordligste pæl , der opsættes først, etableres et nyt indsejlingsfyr, betegnelse Fl G. 3s. Fyret tændes den 13.06.2017 , ved solnedgang.
Arbejdet foretages fra mindre arbejdsflåde , der kan kontaktes på tlf. 60150517. Flåden vil føre sort flag under arbejdet. Flåden henlægges i havnen udenfor arbejdstid.
Besejling af havnen kan foregå med forsigtighed i byggeperioden ved sejlads bagbord om det etablerede fyr.