Kategorier
Lystbådehavnen

COVID-19, Besejling af Nibe Lystbådehavn

 

Nibe Lystbådehavn er med visse begrænsninger åben for gæster, herunder gæstesejlere og autocampere.

  • Åben billetsalg via automat
  • Åben toilet udendørs
  • Badefaciliteter ved kontakt til havnefogeden
  • Dieselsalg ved kontakt til havnefogeden
  • Åben vaskerum og køkken
  • Havnekontoret er lukket for personlig betjening
  • Nibe Sejlklubs lokaler er lukkede

Besejling af Nibe lystbådehavn:

  • Grundet COVID-19, har det endnu ikke været muligt for de lokale myndigheder at foretage afmærkning af sejlrenden til Nibe Lystbådehavn med røde og grønne koste som angivet på søkort. Rendens dybde er imidlertid godkendt af de ansvarlige myndigheder.
  • Nibe Lystbådehavn kan dog med forsigtighed besejles via sejlrendens anduvningsbøjer.
  • Sejlads er på eget ansvar, men som en hjælp har Nibe Sejlklub udlagt røde afmærkningskugler i sejlrendens østlige side (bagbord indadgående), således at der kan sejles klar på den vestlige side af kuglerne. Hold dog en passende afstand, da afmærkningerne ligger ved sejlrendens kant med 3-4 m ankerline. Nibe Lystbådehavn påtager sig dog intet ansvar for at afmærkningerne forbliver i udlagt position og har heller ikke mulighed for at bringe et skib flot ved grundstødning.