Tilbage
Kategori: Lystbådehavnen

Badning i fjordbadet frarådes

Der er konstateret rotter ved Nibe Lystbådehavn og Fjordbad Nibe Lystbådehavn. Efter samråd med Sundhedsstyrelsen frarådes badning i fjordbadet. Der er iværksat tiltag til giftfri bekæmpelse af rotterne. Der opfordres til, at havnens brugere har ekstra opmærksomhed på håndtering af affald. Der vil blive opsat rottesikre affaldscontainere på havnearealet samt være hyppigere tømning.

Varighed af badeforbuddet kan ikke pt. vurderes, idet det afhænger af bekæmpelsens effekt på rottetilholdet.