Kategorier
Lystbådehavnen Sejlklubben

Ekstra ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. december 2022 kl. 19.30 i Nibe Sejlklub

Kære medlemmer

I indbydes til ekstra ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. december 2022 kl. 19.30 i Nibe Sejlklub.

Der er kun ét punkt på dagsordenen; ”Renovering og udbygning af Nibe Sejlklubs klubhus”.

Endelig dagsorden og uddybende materiale udsendes senest d.12. december 2022.

Bestyrelsen – på vegne af byggeudvalget

Nibe Sejlklub