2022 02 22 konstituerende BM og foretningsorden – scan

2022 02 22 konstituerende BM og foretningsorden - scan