Mandagssejlads

Mandagssejlads er hygge-kapsejlads

ALLE KAN VÆRE MED. Gaster er også velkomne uden egen båd – vi finder plads.

Vi sejler alle mandage i maj, juni, august og september måned, første gang mandag den 6. maj 2019. Sidste gang mandag den 23. september 2019. Du kan finde dato og tidspunkt under “Det Sker”

SE RESULTATERNE UNDER NYHEDER, HER PÅ HJEMMESIDEN.

Programmet hver mandag:
• Man møder bare op i klubhuset kl. 18.30 (eller 18:00 – afhængig af årstid) til ”skipper/gastemøde”
• Herefter sejler vi ud til starten for enden af sejlrenden
• Starten går præcis 45 minutter efter mødetid ved klubhuset (GPS-tid) for første startgruppe/de mindste både og præcis 50 minutter efter mødetid ved klubhuset for anden startgruppe /de større både
• Vi sejler to runder på trekantbane, først med uret rundt og så mod uret rundt
• Sejladsen varer ca. 1½ time
• Vi sejler efter almindelige søvejsregler
• Når vi har strøget sejlene er der hygge, øl og vand i klubhuset
• Resultaterne af aftenens sejlads omregnes efter bådenes DH GPH-mål. Sømiletid.
• Når sæsonen slutter sidst i september, opsummeres på hele sæsonens resultater og vi kårer en klubmester.

Yderligere info:Mandagssejlads banen, reglerne og DH-mål, 03.05.2019

MØD OP til nogle sjove aftener!!!

Kontaktpersoner

Peter Helge Staun
Bestyrelsesmedlem - næstformand og sejladsudvalg
Peter Helge Staun
E-mail: sejladsudvalg@nibe-sejlklub.dk
Tlf.: 20404539