Velkommen i klubben

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Nibe Sejlklubs formål er at varetage medlemmernes interesser inden for sejlsport samt medvirke til sejlsportens interesse og udvikling blandt børn og voksne efter nærmere overenskomst med Havneforeningen under Nibe Lystbådehavn S/I.

Vi har et bredt udbud af sejleraktiviteter inden for flere sejlsportsgrene, se nærmere under vores sejlsports grupper. Vi tilbyder også en populær sejlerskole, med undervisning i både teori og praksis med prøve til Duelighedsbevis.

Nibe Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet Dansk Sejlunions love og bestemmelser. Nibe Sejlklub er ligeledes medlem af Danmarks Tursejlerforening, så de medlemmer af Nibe Sejlklub, som ønsker det, kan blive tilsluttet denne organisation mod betaling af særskilt kontingent herfor. Nibe Sejlklub er undergivet Danmarks Tursejlerforenings love og bestemmelser i det omfang, det er foreneligt med Dansk Sejlunions love og vedtægter.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]NibeSejlklub_logo[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]NS-klubhus-bryggen70[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Bliv medlem: Du kan melde dig ind i Nibe Sejlklub ved at kontakte kassereren Jens Milthers enten pr. telefon på 2147 8917 eller ved at sende ham en e-mail på kasserer@nibe-sejlklub.dk.

Som aktivt
eller passivt medlem af junior afdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 5 år til og med det fyldte 17. år, som betaler juniorkontingent. Indmeldelse kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.

Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år, som betaler seniorkontingent.

Enhver indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Ethvert aktivt medlem kan benytte det af Nibe Sejlklub tilhørende materiel efter nærmere overenskomst med bestyrelsen.

Nibe Sejlklub, Bryggen 70, 9240 Nibe[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]