Organisationsdiagram

Organisationsdiagram, der viser sammenhænge mellem Nibe Lystbådehavn S/I, Havneforeningen, Husejerforeningen samt Nibe Sejlklub er sammenfattet i nedenstående organisationsdiagram.

Du kan også få meget mere viden om organiseringen af Sejlklubben og de forskellige udvalg – klik blot på ndenstående LINK:

 

Organisationsdiagram Nibe Lystbådehavn og Nibe Sejlklub 2019