Husejerforening

Vi har ansvaret for de flotte røde huse på Nibe Havn

Det er vores mål at bebyggelserne altid fremstår som velrenoverede og homogene enheder til glæde for husenes beboere og potentielle købere.

 Praktisk info

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Husejerforeningen Nibe Lystbådehavn.

Søndag den 12. februar 2023 kl. 11.00

Sted: Det Røde klubhus ved Nibe Bådelaug på Søndre Havnevej.

0. Valg af dirigent

1. Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år, indeholdende en orientering

fra Den selvejende Institution Nibe Lystbådehavn, herunder gennemgang af regnskab og budget for samme.

2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.

3. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent for næste regnskabsår.

4. Indkomne forslag.

Forslag om tilføjelse til foreningens regulativ (bilag til vedtægterne) som beskriver tilladelse til isætning af vinduer i gavlen på nogle huse. Forslaget er udsendt på mail.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Poul Jacobsen – modtager genvalg

Ole Asp – modtager genvalg

6. Valg af 2 suppleanter.

Kandidater
Ejler Jakobsen – modtager genvalg

Peter Holdt

7. Valg af revisor.

8. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling. Forslag 11. februar 2024.

9. Eventuelt.

Pbv.

28.01.2023

Karen Marie Søndergaard