Onsdagssejlads

Onsdagssejlads er hygge-kapsejlads

ALLE KAN VÆRE MED. Gaster er også velkomne uden egen båd – vi finder plads.

Vi sejler alle onsdage i maj, juni, august og september måned.

SE RESULTATERNE UNDER NYHEDER, HER PÅ HJEMMESIDEN.

Programmet hver onsdag:
• Man møder bare op i klubhuset kl. 18.30 (eller 18:00 – afhængig af årstid) til ”skipper/gastemøde”
• Herefter sejler vi ud til starten for enden af sejlrenden
• Starten går præcis 45 minutter efter mødetid ved klubhuset (GPS-tid) for første startgruppe/de mindste både og præcis 50 minutter efter mødetid ved klubhuset for anden startgruppe /de større både
• Vi sejler to runder på trekantbane, først med uret rundt og så mod uret rundt
• Sejladsen varer ca. 1½ time
• Vi sejler efter almindelige søvejsregler
• Når vi har strøget sejlene er der hygge, øl og vand i klubhuset
• Resultaterne af aftenens sejlads omregnes efter bådenes DH GPH-mål.
• Når sæsonen slutter sidst i september, opsummeres på hele sæsonens resultater og vi kårer en klubmester.

Yderligere info: Onsdagssejlads banen, reglerne og DH-mål, 07.06.2020

MØD OP til nogle sjove aftener!!!

Kontaktpersoner

Bo Bjerrum
Formand
Bo Bjerrum
E-mail: formand@nibe-sejlklub.dk
Tlf.: 20410931
Peter Helge Staun
Bestyrelsesmedlem - næstformand og sejladsudvalg
Peter Helge Staun
E-mail: sejladsudvalg@nibe-sejlklub.dk
Tlf.: 20404539