Leje af klubhus

Klubhuset udlejes til medlemmer af Nibe Sejlklub.

Klubhuset udlejes i perioden fra 1. september til 31. maj. Dog udlejes huset ikke på onsdage og fredage samt andre aktivitetsdage.

Se kalenderen.

Pris: 600,- kr

Eventuel brug af service aftales særskilt i forbindelse med leje af klubhuset.
Duge, viskestykker, håndklæder o.l. medbringes af lejer.

Lejeren SKAL være til stede, og huset SKAL være rengjort senest dagen efter kl. 10.00.

Fyldestgørende information kan læses i Udlejningsfolderen.

Hvis du ønsker at leje klubhuset skal du kontakte:  Michael Steglich-Petersen pr mail nibevet@gmail.com

I sejlsæsonen står klubhuset åbent for alle sejlere, men på tirsdage og aktivitetsdage skal sejlerne tage særligt hensyn til dette.

Bestyrelsen