Bådpladser / havneplan

 –
Al henvendelse ang. køb/leje af pladser eller evt. ønske om flytning, skal ske til havnefogeden.
 –
 
 
Specialpris for små både op til 22 fod:

Er du ny sejler eller vil bare du gerne prøve at have din båd liggende i vores dejlige havn, har du mulighed for at leje en mindre plads til en lav lejepris på 2.300 kr. det første år, og 3.000 kr. årligt de efterfølgende år (inkl. medlemskab af Nibe Sejlklub). Udlejningen sker på følgende betingelser:

  • Til denne specialpris kan pladsen kun lejes (ikke køb af brugsret).
  • Pladsen er kun 2,5 m bred (fra midt pæl til midt pæl).
  • Maksimal dybgang på båden er 1,5 m.
  • Maksimal bådlængde er 22 fod.
  • Pladshaveren bliver medlem af Havneforeningen (kontingent er incl. i lejepris).
  • Første års medlemskab af Nibe Sejlklub er gratis, derfor er prisen kun 2.300 kr. det første år.

Nibe Lystbådehavn har endnu ledige bådpladser, som du kan købe en brugsret til eller leje.
Hvis du er interesseret i en plads, så henvend dig til havnefogeden, som kan oplyse hvilke pladser der er ledige.

 

Priser på Bådpladser i Nibe Lystbådehavn 

Èngangsudgift til køb af Brugsret:

 • A-plads  2,5 x 10,0 / 12,5 m     kr.   6.000,-
 • B-plads  3,0 x 12,5 m                kr.   8.000,-
 • C-plads  3,5 x 12,5 m                kr. 10.000,-
 • D-plads  4,0 x 12.5 m                kr. 12.000,-
 • E-plads  4,5 x 15,0 m                kr. 14.000,-
 • S-plads  Størrelse efter aftale – Individuel betaling

Årligt kontingent for ejere (hvis du har købt en brugsret til en bådplads):

Kontingent for ejere, som har købt brugsret til bådplads 2023, kontingent, Havneforeningen 2023, kontingent Nibe Sejlklub 2023, kontingent i alt
A-plads, 2,5 m bred 3.950 750 4.700
B-plads, 3,0 m bred 4.150 750 4.900
C-plads, 3,5 m bred 4.350 750 5.100
D-plads, 4,0 m bred 4.550 750 5.300
E-plads, 4,5 m bred 4.750 750 5.500
F-plads, 5,0 m bred 4.950 750 5.700
       
Der er tillæg på 500 kr., hvis der er stikbro.    

Årligt leje/kontingent for lejere (hvis du ikke har købt en brugsret til en bådplads):

Kontingent for lejere, som ikke har købt brugsret til bådplads 2023, leje + kontingent, Havneforeningen 2023, kontingent Nibe Sejlklub 2023, kontingent i alt
Jolleplads 1.100 valgfrit  
A-plads, 2,5 m bred, specialpris for max 22 fod og max 1,5 meter dybdegang 2.300 750, dog gratis det første år 3.050
A-plads, 2,5 m bred 5.150 750 5.900
B-plads, 3,0 m bred 5.750 750 6.500
C-plads, 3,5 m bred 6.350 750 7.100
D-plads, 4,0 m bred 6.950 750 7.700
E-plads, 4,5 m bred 7.550 750 8.300
F-plads, 5,0 m bred 8.150 750 8.900
       
Der er tillæg på 500 kr., hvis der er stikbro.    

Nibe Lystbådehavn er en A-havn, se nærmere på dette link:

“Havnelisten”, hvoraf Nibe Lystbådehavn fremgår, kan du finde på følgende hjemmeside www.forsikringogpension.dk/services/forsikringsoplysningen

 

Havneplan2014