Kontingent og kursus priser

Kontingentet for Nibe Sejlklub gælder for et kalenderår.

Kontingentet opkræves dog først efter generalforsamlingen og normalt i slutningen i marts eller først i april.

Kontingent for året 2021.

Voksen med bådplads:       700,- kr (opkræves sommen med kontingent til Havneforeningen)

Voksen uden bådplads:     700,- kr (ved indmeldelse efter 1. september er kontingentet 350,- kr)

Ægtefælde:                           300,- kr.

Ungdomsejlads:                  600,- kr.

Optimist                               600 ,- kr.

Krabbeklub                          350,- kr.

Kapsejladsjolleplads          400,- kr.

Kursus.

Duelighedsbevis teoretisk del:     1100,- kr.

Duelighedsbevis praktisk del:      1500,- kr.

Begge kursuspriser er under forudsætning af, at kursisten er medlem af Nibe Sejlklub.

For ikke medlemmer, skal kontingentet for medlemsskab af Nibe Sejlklub lægges til kursusprisen.

Dertil kommer udgift til kursusmaterialer og gebyr til eksaminator og Søfartsstyrelsen