Vedtægter & Referater

De gældende vedtægter for Nibe Sejlklub er vedtaget på den Ekstraordinære Generalforsamling den 28. marts 2017.

Vedtægter-ajourført_2017

Du kan finde referater fra Generalforsamlinger og Bestyrelsesmøder i undermenuen til denne side.

Bestyrelsens mødekalender for 2019 findes på nedenstående link:

Kalender 2019 – v2